Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut
Omklassificering av Gömda


De senaste veckorna har det pågått en debatt i media om boken Gömda av Liza Marklund och Maria Eriksson. Dess karaktär av fackbok har ifrågasatts och det har hävdats att den innehåller många fiktiva inslag. Även förlag och en av författarna medger nu den fiktiva karaktären. När boken ursprungligen kom 1995 fanns inga sådana uppgifter. Den presenterades som en sann historia och såväl recensenter som BTJ:s lektörer hade ingen avvikande uppfattning. Följaktligen klassificerade BTJ och nationalbibliografin boken på fackavdelning (i BURK: Vnamb).

I ljuset av de uppgifter som nu framkommit har BTJ såväl som nationalbibliografin beslutat ändra klassifikationen till skönlitteratur (Hc.01).

I praktiken innebär detta att ett antal poster i BURK motsvarande upplagorna av den tryckta boken kommer att göras om till förkortad katalogisering. Det blir därmed ett antal dubbletter som kommer att länkas till respektive version. Just nu finns det två versioner av den tryckta boken med normal stil och en version med storstil. Fortsättningslänkar och anmärkning om fortsättningsarbete kommer också att justeras. Detta gäller även för de tre senare titlarna i fortsättningsverket (Asyl, Mias hemlighet, Emma, Mias dotter). Eftersom dessa redan tidigare behandlats som skönlitteratur uppkommer här dock inte något problem med dubbletter.

Givetvis kommer också översättningar, ljudboksutgåvor, talboksutgåvor, punktskriftsutgåvor, elektroniska utgåvor etc att korrigeras samtidigt.

Eftersom vi bedömer ändringen som brådskande kommer vi i detta fall att frångå de normala rutinerna kring ändrat huvuduppslag (ÄHU) och med början måndag 19 januari starta rättningsarbetet och med början fredag 23 januari börja utskicket av poster till bibliotek med avtal om Bibliografisk service.

Har du frågor, kontakta
Ann-Marie Säfvestad, tel 046-18 03 03, e-post: ann-marie.safvestad@btj.se

 BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | Tel 046-18 00 00 | info@btj.se