Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Biblioteksutveckling

Utgivningen speglar aktuella diskussioner och debatter som förs kring bibliotek och biblioteksutveckling.

BTJ Förlag har i över 30 år verkat tillsammans med biblioteken, ett samarbete som ligger oss varmt om hjärtat.

Att lyfta blicken och bryta mönster! Att lyfta blicken och bryta mönster!
Boken vill ge dig som arbetar inom biblioteksvärlden
inspiration till förändringsarbete i din vardag. Du får konkreta tips, verktygslåda och längre artiklar som underlättar att tänka i nya banor.
Läs mer om Att lyfta blicken och bryta mönster »
Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring.

Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring.
Av Gunilla Widén-Wulff, Kim Holmberg, Isto Huvila, Maria Kronqvist-Berg och Outi Nivakoski.
Vad är bibliotek 2.0? Är det frågan om ett fenomen, en utveckling, ett annorlunda bibliotek, en trend eller bara ett modeord? Boken gör en djupdykning i begreppet eller fenomenet bibliotek 2.0.
Läs mer om Bibliotek 2.0 »

Bibliotekarie - 70 år av facklig kamp

Bibliotekarie - 70 år av facklig kamp
Kampen för bättre löner och anställningsförhållanden går som en brinnande tråd genom hela historien. Men kampen har också gällt att skapa fler tjänster, att fler kommuner ska anställa utbildade bibliotekarier, att bibliotek ska vara en naturlig del i alla utbildningssystem och – det som nära hänger samman med lönefrågan – att synliggöra professionen. Läs mer om Bibliotekarie - 70 år av facklig kamp »

Biblioteket i samhället

Biblioteket i samhället
Att biblioteket fungerar som en mötesplats är ingen nyhet, men hur viktig är den? Vilken roll ska biblioteket spela i dagens samhälle? Kan man anse biblioteket vara gränsöverskridande och vad innebär det?
Läs mer om Biblioteket i samhället »

Biblioteket i världen

Biblioteket i världen – en inspirationsbok
Ett bra bibliotek rymmer allt som är intressant! Päivi Almgren och Päivi Jokitalo har såväl fysiskt som virtuellt rotat igenom bibliotek runt om i världen och träffat på branschens internationella toppaktörer. Resultatet är en idé- och inspirationsbok för alla som arbetar på eller med bibliotek på olika sätt.
Läs mer om Biblioteket i världen »

Där människor och tankar möts

Där människor och tankar möts. Bibliotek som folkbildning.
Folkbibliotekens rötter är intimt sammanflätade med folkbildningens och båda har spelat en stor roll för demokratins framväxt och byggandet av folkhemmet. I denna antologi skriver personer med biblioteksbakgrund tillsammans med kända kultur- och samhällsdebattörer om folkbibliotek som folkbildning.
Läs mer om Där människor och tankar möts »

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek
Här diskuterar Zuzana Helisky nödvändigheten av att marknadsföra bibliotekens verksamhet mer om dessa ska finnas kvar i framtiden.
Läs mer om marknadsföring av bibliotek »
En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2
En andra, lika nödvändig, bok om marknadsföring av bibliotek. Världen förändras, tempot ökar och biblioteken hänger med! Marknadsföring är intressant, kul och något som alla på biblioteket, på ett eller annat vis, redan arbetar med.
Läs mer om marknadsföring av bibliotek del 2 »
Etiken och biblioteken

Etiken och biblioteken
Av Richard Ohlsson
Behovet av en systematisk och någorlunda lättillgänglig introduktion i ämnet är stort. Avsikten med den här boken, med dess ingående beskrivning och analys av olika teorier, är att tillgodose detta behov. Läs mer om Etiken och biblioteken »

folkbibliotekens_framtid Folkbibliotekens framtid?
Folkbibliotekens framtid? speglar dagens syn på folkbiblioteken – och deras framtida roll – genom intervjuer med politiker, biblioteksfolk, författare, förlagsanställda och ”vanliga” bibliotekslåntagare. Frågorna som ställs och de tankeväckande svar som ges kan inspirera till vidare diskussion om bibliotekens roll i samhället – vart är de på väg och varför?
Läs mer om Folkbibliotekens framtid? »
Folkets bibliotek? Folkets bibliotek? – texter i urval 1994−2012
Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har forskat om folkbiblioteken och deras relation till det omgivande samhället sedan mitten av 1990-talet. I Folkets bibliotek? samlas ett antal tidigare publicerade essäer, artiklar och krönikor baserade på den forskningen.  Sammantaget visar texterna upp en bibliotekssektor som slits mellan samtidens krav på flexibilitet, en värdegrund stabilt förankrad i ett välfärdssamhälle vi nu lämnat bakom oss och en alltmer skenande teknikutveckling. Boken innehåller också tre helt nya texter.
Läs mer om Folkets bibliotek? »
Försök att förstå

Försök att förstå. Folkbibliotek, rasism och platsens politik
av Nick Jones
Utifrån en vilja att söka samtal om samhälle och folkbibliotek har Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge kommun utanför Stockholm, skrivit och publicerat texter i en rad olika sammanhang. Här samlas nu för första gången ett urval av dessa texter, som alla har sin upprinnelse i de egna erfarenheterna från vardagen på folkbiblioteket.
Läs mer om Försök att förstå »

Från medieplanering till verksamhetsutveckling_liten

Från medieplanering till verksamhetsutveckling
Om ett projekt för att leva upp till en av Svensk Biblioteksförenings rekommendationer; att biblioteket ska vara ledande för barns och ungdomars eget kunskapssökande.
Läs mer om Från medieplanering till verksamhetsutveckling »

Nyttovärdering av bibliotek

Nyttovärdering av bibliotek
Av Viveca Nyström och Linnéa Sjögren
Den här boken vill inspirera till det lokala arbetet med mätning och utvärdering av både "hårda" och "mjuka" faktorer och tar upp ekonomiska begrepp och termer som författarna förklarar och omsätter till praktiska exempel för bibliotek. Läs mer om Nyttovärdering av bibliotek »

Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete i teori och praktik. Om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande.
Andra boken i skriftserien om biblioteksutveckling som ges ut i samarbete med Svensk Biblioteksförening.
Läs mer om Pedagogiskt arbete i teori och praktik »
Samtal på bibliotek Samtal på bibliotek
Margaretha Ullström har skrivit en engagerande och läsvärd bok med mängder av praktiska tips för både nyutbildade och erfarna bibliotekarier på alla typer av bibliotek. Boken är mycket användbar i utvecklingsarbetet och lämplig som lärobok på våra biblioteksutbildningar.
Läs mer om Samtal på bibliotek »
Skolbibliotekets mojligheter Skolbibliotekets möjligheter. Från förskola till gymnasium
I Skolbibliotekets möjligheter redogörs för projekt som visar hur biblioteket kan bidra till att skapa starka och kreativa lärmiljöer och bli den pedagogiska resurs det bör vara. Boken kan fungera som inspirationskälla för bibliotekarier och lärare som vill utveckla och fördjupa ett biblioteksbaserat arbetsätt på sin skola och ett stöd för skolledare och skolpolitiker som söker argument och goda exempel för att flytta fram skolbibliotekets positioner.
Läs mer om Skolbibliotekets möjligheter »
Skolbiblioteksutveckling Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling
Bra skolbibliotek kan leda till bättre skola! De kan bli en stimulerande och öppen del av skolans arbete, för glädjen och nyttan av läsning, i kontakterna med omvärlden, i användningen av nya medier och först och främst för elevernas fördjupade kunskaper och lärande. Boken presenterar skolbibliotekskämpen och forskaren Ross Todd genom en sammanfattning av ett par av hans inspirerande framträdanden och visar på ytterligare forskning, återger rektorers och skolinspektörers åsikter om skolbibliotek och gör nedslag i några olika svenska initiativ till skolbiblioteksutveckling.
Läs mer om Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling »
Slutet på boken är bara början Slutet på boken är bara början – om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek
Bokcirklandet är en folkrörelse som växer och utvecklas. Här får du veta hemligheten bakom bokcirklarnas framgång: att entusiasmen är smittsammare än den goda smaken. Nina Frid, bibliotekarie och grundare av Bokcirklar.se, delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner i denna inspirationsbok för läsarsamtal.
Läs mer om Slutet på boken är bara början »
Utveckla skolbiblioteket! Utveckla skolbiblioteket! Att starta och driva en bra verksamhet
Av Maud Hell
Boken ger en bra bild av hur skolbiblioteksverksamhet kan bedrivas. Här ges goda råd om hur man går till väga för att starta en verksamhet och hur man kan vidareutveckla en redan fungerande verksamhet. Detta är en grundläggande handbok för nybörjaren och en inspirationskälla för den mer erfarne. Läs mer om Utveckla skolbiblioteket! »Logga in
BTJ Förlag

– bli först med att få det senaste från BTJ Förlag!

Bestall_abonnemang

Beställ bok som privatperson »

Bli författare hos BTJ Förlag »

Abonnera på BTJ Förlags utgivning
Alltid 15% rabatt på BTJ Förlags alla titlar!
Läs mer om förlagets abonnemang »
Kontakta BTJ Förlag

img_email btjforlag@btj.se
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy