Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Idéer och metoder

BTJ Förlags idé- och metodböcker (samt foldrar) riktar sig främst till bibliotekarier och lärare för att sprida idéer eller metoder för att förenkla eller utveckla arbetet.

200 dataspel 200 dataspel
Intresset för och efterfrågan på dataspel på biblioteken är stort och alltfler bibliotek lånar också ut spel, men kunskapen om spelen är ofta bristfällig. Detta är en användbar tips- och uppslagsbok om de dataspel som finns på marknaden.
Läs mer om 200 dataspel »
250 TV-spel

250 TV-spel
Idag finns tusentals tv-spel på marknaden och det kan vara svårt, såväl för den invigde som för den oinsatte, att hitta guldkornen. Orvar Säfström, filmkritiker och spelfantast lyfter fram de allra bästa och mest intressanta spelen.
Läs mer om 250 TV-spel »

Att läsa högt – är att vara lyckliga tillsammans

Att läsa högt – är att vara lyckliga tillsammans (folder)
I en kortfattad text med poetisk lyster lyckas Rose Lagercrantz på sitt personliga och oefterhärmliga sätt förmedla allt det högläsning kan ge till både läsare och lyssnare.
Läs mer om Att läsa högt »

Att möta annanheten. 1. Att möta annanheten. 1.
Boken är uppdelad i två delar. Första delen inleds med en text om läsning: vad innebär det att kunna läsa respektive att inte kunna läsa. Bokens andra del handlar om annanhetens olika dimensioner i förhållande till bl.a. sexualitet, kön och etnicitet och hur synen på funktionsnedsättning förändrats genom historien.
Läs mer om Att möta annanheten »
Att äga ett språk

Att äga ett språk (folder) 
Benkt-Erik Hedins klassiska folder om böckernas betydelse för barns språkutveckling. Författaren har gjort en lätt omarbetad version av sin folder från 1992.
Läs mer om Att äga ett språk »

Baby på bibblan Baby på bibblan
Antalet nyfödda barn har de senaste tio åren ökat med tjugofem procent. Detta märks även inom kulturens värld, där en uppsjö av babyaktiviteter intagit samhällsscenen. På biblioteken startas det program som babybokprat, babysång och babyrim. Baby på bibblan berättar om denna verksamhet.
Läs mer om Baby på bibblan »
Berätta med barn

Berätta med barn
I boken ges en metodisk genomgång, med många exempel, på hur man som förälder, mor- eller farförälder, lärare eller liknande kan utveckla sin förmåga att berätta med (inte för!) barn.
Läs mer om Berätta med barn »

Berättarverkstad med barn

Berättarverkstad med barn – en handbok
Barn i sex- till åttaårsåldern har fantastiska berättelser inom sig. Men hur tar man tillvara kreativiteten hos de barn som ännu inte har fått kläm på alfabetet eller behärskar skrivtekniker och berättarmönster? Kerstin Lundberg Hahn, författare och pedagog, ger oss i Berättarverkstad med barn verktygen till att tillsammans med en barngrupp skapa unika berättelser med färg och djup.
Läs mer om Berättarverkstad med barn »

Bokmärke om bokvård

Bokmärke om bokvård
Roligt bokmärke ritat av Cecilia Torudd om hur man ska, och inte ska, behandla böcker.
Läs mer bokmärket »
Bokstavslek Bokstavslek (folder)
En sprudlande, stimulerande och inspirerande folder av författaren, föreläsaren och pedagogen Clas Rosvall illustrerad med humoristiska färgbilder av AnnaPenna.
Läs mer om Bokstavslek »
Börja berätta

Börja berätta - ny upplaga
Här får alla som vill börja berätta – barn, ungdomar eller vuxna – inspiration och idéer för hur de kan utveckla sin förmåga.
Läs mer om Börja berätta »

Det var en gång ...

Det var en gång ... (folder)
I foldern berättar Gunilla Borén, välkänd sagoutgivare och lektor vid bibliotekshögskolan i Borås, personligt och lättläst om sagor och sagoläsning och ger tips på bra sagor att läsa högt.
Läs mer om Det var en gång ... »

Det är jag som är chefen!

Det är jag som är chefen!
Har du alltid drömt om men inte vågat vara en subjektiv chef? Utövar du din makt på samma kärleksfulla sätt som du behandlar din mamma? Törs du som chef bjuda på dig själv? På vilket sätt använder du humor i ditt chefskap? Eller gör du inte det? 
Läs mer om Det är jag som är chefen! »

Dyslexi del 1 Dyslexi: förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter. Del 1.
Vad är det som gör att vissa människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? Den frågan diskuterar författarna och forskarna Ulla Föhrer och Eva Magnusson med utgångspunkt från 40 djupintervjuer
Läs mer om Dyslexi: förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter »
Dyslexi del 2 Dyslexi: förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser. Del 2.
Vad är det som gör att vissa människor med Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? I boken presenteras de intervjuade personernas levnadsöden som individuella berättelser.
Läs mer om Dyslexi: förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser »
Effektiv sökning på Internet Effektiv sökning på Internet. Från Alex till Wikipedia
Hur går man från att få en mängd information till att få rätt information? När kan jag använda Google och när bör jag använda en specialiserad databas. Den här boken ger dig värdefulla tips på hur din vässar din sökning, både i sökmotorer och i databaser.
Läs mer om Effektiv sökning på Internet »
Från Gossip Girl till Harry Potter

Från Gossip Girl till Harry Potter. Genusperspektiv på ungdomslitteratur.

Med genusglasögonen på skärskådar genus- och litteraturvetaren Maria Nilson några populära genrer inom ungdomslitteraturen: chick lit jr, samtidsrealistiska skildringar, fantasy, science fiction samt vampyr- och skräckromaner.
Läs mer om Gossip Girl till Harry Potter »

Från medieplanering till verksamhetsutveckling_liten

Från medieplanering till verksamhetsutveckling
Om ett projekt för att leva upp till en av Svensk Biblioteksförenings rekommendationer; att biblioteket ska vara ledande för barns och ungdomars eget kunskapssökande.
Läs mer om Från medieplanering till verksamhetsutveckling »

Informationsfärdighet i praktiken

Informationsfärdighet i praktiken
Av Monica Nilsson
Beskriver ett antal processmodeller och ger en mängd exempel på hur en skolbibliotekarie tillsammans med en lärare kan erbjuda en väl fungerande undervisning i informationsfärdighet och en effektiv handledning i informationshantering.
Läs mer om Informationsfärdighet i praktiken »

Informationssökningsprocessen Informationssökningsprocessen
Carol C. Kuhlthau presenterar en detaljerad och praktisk modell för hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta för att leda eleverna genom det lärande som informationssökningsprocessen innebär.
Läs mer om Informationssökningsprocessen »
Lyssna, läsa, mötas

Lyssna, läsa, mötas
Här ges många exempel på hur man kan arbeta med bibliotekets utåtriktade verksamhet och hur man långsiktigt kan bygga upp ett samarbete med olika samarbetspartners, vilket kan ge både ekonomiskt stöd och tillskott av idéer.
Läs mer om Lyssna, läsa, mötas »

Läslust och läslist

Läslust och läslist
Idéer för högstadiet och gymnasiet
Mängder av listiga idéer för hur man skapar läslust.
Läs mer om Läslust och läslist »

Läslust och lättläst Läslust och lättläst
En handbok i läs- och skrivarbete som främst riktar sig till pedagoger för skolår 4–9 och de praktiskt inriktade gymnasieprogrammen.
Läs mer om Läslust och lättläst »
Läsprojekt

Läsprojekt
Det sprudlar av aktivitet, entusiasm och kreativitet på skolor och bibliotek runtom i Sverige när det gäller att få barn och ungdomar till läsare! I den här boken beskrivs 36 fyndiga, finurliga och fantasifulla läsprojekt för barn och ungdomar i alla åldrar.
Läs mer om Läsprojekt »

Magiska fingrar

Magiska fingrar
Anna Falk och Christina Möller, barnbibliotekarier vid Malmö Stadsbibliotek har förnyat och vidareutvecklat bibliotekets sagostunder och utformat en verksamhet som spelar en roll även för dagens barn.
Läs mer om Magiska fingar »

Mikrofonpoeter

Mikrofonpoeter
En handbok i vad man bör tänka på som arrangör av scenpoetiska evenemang som poetry slam, poesibingo, berättarslam, blixtslam, poetisk femkamp, öppen scen m.m.
Läs mer om Mikrofonpoeter »

Nya berättarboken

Nya berättarboken
Av Ulf Ärnström
Boken beskriver hur man hittar och hittar på berättelser, hur ordmagi fungerar och hur man tränar minnet och fantasin. Den passar för den som vill berätta till vardags, för pedagoger och för den som vill börja en bana som berättarkonstnär. Ulf Ärnström har undervisat och coachat flera tiotusentals deltagare i studiedagar och workshops om muntligt berättande.
Läs mer om Nya berättarboken »

Olika sätt att läsa Olika sätt att läsa. Om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning
Med hjälp av den här boken kan anhöriga, medlemmar i handikapporganisationer, lärare, bibliotekarier eller andra som möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i sitt arbete skaffa sig kunskap om de olika lässätt och de olika medier som finns. Läs mer om Olika sätt att läsa »
Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete i teori och praktik. Om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande.
Andra boken i skriftserien om biblioteksutveckling som ges ut i samarbete med Svensk Biblioteksförening.
Läs mer om Pedagogiskt arbete i teori och praktik »

På tal om böcker På tal om böcker
Femton artiklar om boksamtal och bokprat för både barn och vuxna. Här kan den erfarne bokprataren hämta inspiration till en nytändning och nybörjaren få starthjälp.
Läs mer om På tal om böcker »
Starkast i världen! Starkast i världen!
Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan
Astrid Lindgrens texter läses idag i många svenska klassrum. Hon är en av våra mest populära författare och hennes berättelser är inte bara en del av vårt kulturarv, utan även påfallande tidlösa. De handlar om ämnen som berör oss. Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan är en antologi tänkt att inspirera till nya sätt att jobba med Astrid Lindgrens texter.
Läs mer om Starkast i världen! »
Den sköna skönlitteraturen – i och utanför biblioteket

Den sköna skönlitteraturen – i och utanför biblioteket
I samarbete med SAB:s skönlitterära kommitté. Belyser skönlitteraturens ställning och den skönlitterära bokens väg till läsaren.
Läs mer om Den sköna skönlitteraturen »

Den sköna skönlitteraturen 2. Tradition och förnyelse

Den sköna skönlitteraturen 2. Tradition och förnyelse
En bok med stimulerande, inspirerande, provocerande och engagerande tankar och idéer för alla som slåss för skönlitteraturens överlevnad – inte bara på biblioteken – att ta till sig och gå vidare med. Läs mer om Den sköna skönlitteraturen 2 »

Tala med barnen om ... Tala med barnen om ... (folderserie)
En hjälp för föräldrar, förskollärare, lärare och andra vuxna när de vill diskutera viktiga ämnen med barnen. Lättlästa essäer med litteraturtips. Varje års ämnesval bygger på enkätsvar från folkbibliotekarier i hela landet.
Läs mer om Tala med barnen om... »
Varför? En bok om berättelser i undervisning

Varför? En bok om berättelser i undervisning
Av Ulf Ärnström
Berättelser har visat sig vara ett häpnadsväckande effektivt sätt att ge elever motivation. att hjälpa dem att minnas, att arbeta med spåk och att skapa koncentration och arbetsro i skolan. Boken visar hur det kan gå till med många konkreta exempel, teoretiska resonemang och praktiska recept.
Läs mer om Varför? En bok om berättelser i undervisning »

Vill du bli författare? Vill du bli författare? (folder)
Av Marcus Birro
En första hjälp för blivande författare. En folder att dela ut till skrivintresserade ungdomar.
Läs mer om Vill du bli författare »
Välkommen med barnen till biblioteket

Välkommen med barnen till biblioteket (folder)
Berättar om vikten av att barn tidigt får tillgång till bra böcker och om allt roligt och spännande som bibliotekens barnavdelningar har att erbjuda.
Läs mer om Välkommen med barnen till biblioteket »Logga in
BTJ Förlag

– bli först med att få det senaste från BTJ Förlag!

Bestall_abonnemang

Beställ bok som privatperson »

Bli författare hos BTJ Förlag »

Abonnera på BTJ Förlags utgivning
Alltid 15% rabatt på BTJ Förlags alla titlar!
Läs mer om förlagets abonnemang »
Kontakta BTJ Förlag

img_email btjforlag@btj.se
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy