Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Organisation

Anette Grönroos
VD BTJ Sverige AB

Övriga ledningsfunktioner BTJ Sverige AB

Lisa Stensson
Ekonomichef

Ola Randerz
Sälj- och marknadschef

Annika Ahlgren
Chef Metadataproduktion

Mats Hernvall
Chef Affärsutveckling och IT 

Charlotta Feith
Chef Förändringsledning

Övriga funktioner inom BTJ Sverige AB

Upphandlingsansvarig Ola Randerz
HR Sofie Ahlblom

E-postadresserna inom BTJ är uppbyggda enligt principen:
fornamn.efternamn@btj.se.Logga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy