Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Organisation

Anette Grönroos
VD BTJ Sverige AB

Övriga ledningsfunktioner BTJ Sverige AB

Lisa Stensson
CFO

Ola Randerz
Sälj- och marknadschef

Annika Ahlgren
Chef för Informationstjänster

Mats Hernvall
Chef affärsutveckling och IT 


Övriga funktioner inom BTJ Sverige AB

Upphandlingsansvarig Ola Randerz
HR Christofer Gillborg

E-postadresserna inom BTJ är uppbyggda enligt principen:
fornamn.efternamn@btj.se.Logga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se