Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Rygg- och hyllsignaturförteckning

En förteckning över Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer fastställdes för första gången 1971. Den återspeglar vilka signa som används vid utrustning och märkning av medier i BTJ:s utbud såväl vad gäller ryggar som etiketter. Förteckningen har blivit en de facto-standard för svenska folk- och skolbibliotek. Det är också denna förteckning som är grunden i den Matris över signaturer (MAS) som genererar hyllsigna i de bibliografiska poster som distribueras bl a inom ramen för Bibliografisk service.

Förteckningen har genomlevt ett flertal revisioner av SAB-systemet och har därför utkommit i flera versioner.

Aktuell version just nu, som motsvarar SAB8, e-SAB 2011:2, heter BTJ rygg och hyllsignaturer, version VII, uppdatering 2010. Den publicerades sommaren 2010.

Bibliotek med avtal om Bibliografisk service får automatiskt ett exemplar i samband med nya versioner.

Förteckningen kan beställas av BTJ, priset är 200:-/st.


« TillbakaLogga in

Vill du beställa rygg- och hyllsignaturförteckningen?

Kontakta Eva Lindén

img_phone
046-180 330

img_email
btjbc@btj.se


BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy