Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

start_bs

Tjänsten Bibliografisk service hjälper dig att bygga upp och underhålla din lokala bibliotekskatalog med hög kvalité och till en låg kostnad.
Nu stärker vi dig i arbetet med mångspråk på biblioteket!

Att beskriva för en låntagare vad en arabisk bok handlar om är svårt om man inte kan språket. Därför är vi väldigt glada över att nu kunna erbjuda våra kunder innehållsbeskrivningar på ett stort antal mångspråkstitlar!

Inom de närmsta veckorna berikar vi retroaktivt ca 40.000 titlar på bl.a. arabiska, persiska, serbiska, bosniska, ryska, spanska, turkiska, kinesiska, kurdiska med innehållsbeskrivning. Varje år framöver kommer ca 700 nya mångspråkstitlar att kompletteras med innehållsbeskrivning. Det gäller såväl fack- som skönlitteratur.

Som kund behöver du inte göra någonting för att få tillgång till innehållsbeskrivningarna, din katalog uppdateras automatiskt med dem som en del av Bibliografisk service.

Innehållsbeskrivningarna bygger på uppgifter från BTJ:s lektörer och redaktörer. Texten är på svenska och ger en kortfattad, värdeneutral beskrivning av boken. Innehålls-beskrivningen är även sökbar i katalogen och ger därför betydligt större sökmöjligheter för mångspråkstitlar.

Det stärker dig även i mångspråksarbetet på ditt bibliotek, då du enklare kan samla böcker om ett tema, tipsa om specifika titlar och förmedla rätt litteratur till dina låntagare.

Bibliografisk service innehåller ett antal funktioner, dels för katalogisering av nyförvärv, dels för underhåll av din befintliga katalog. Du bibehåller en aktualitet och tillförlitlighet genom tjänsten. Grundstrukturen i din databas kommer alltid att spegla det regelverk som styr klassifikations- och katalogiseringsarbetet. Med BTJ:s Bibliografiska service kommer all information vara väl strukturerad och därför enkel att arbeta med.


Abonnera på Bibliografisk service

När du abonnerar på Bibliografisk service kommer alla dina anslutna kataloger alltid att vara uppdaterade. Underhållet omfattar kompletteringar, revideringar och korrigeringar. Kompletteringar fyller en särskilt viktig funktion eftersom en bibliografisk post kan importeras innan den är färdigkatalogiserad. Andra viktiga kompletteringar kan avse nya delar i fortsättningsverk. Målposten kompletteras då med den senast utkomna titeln.

Genom en årlig abonnemangsavgift har ditt bibliotek rätt till obegränsat antal överföringar av poster från BURK och uppdateringar. I de fall en post saknas i BURK kan du inom ramen för Bibliografisk service kostnadsfritt göra ett antal nykatalogiseringar där antalet är beroende av storleken på det registrerade bestånd du har. Debitering sker i efterskott 4 gånger per år, normalt februari, maj, augusti och december.

Utöver detta ingår också 100 fria katalogiseringar av valfri typ.

För prisuppgifter se prislista (.pdf) »


Överföring av bibliografiska poster

Grunden för Bibliografisk service är att bibliografiska poster i BURK överförs till katalogen i det lokala systemet. I BURK lagras allmän bibliografisk information och biblioteksspecifik information. Ett stort antal poster som skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker är också försedda med ämnesord.

Vid överföringen från BURK till den lokala katalogen kompletteras innehållet i posterna med biblioteksspecifik information. Om det lokala systemet tillåter det kan även ytterligare lokal informationen läggas till posterna.

I samband med nyförvärv behöver bibliotekens lokala katalog uppdateras. Med tjänsten Bibliografisk service erbjuds flera sätt att få dessa nya poster överförda. Alternativen är beställningar via LINK, BTJ.se, direktimport via BURK, beställningar för satsvis överföring via BURK och beställningar vid lokalisering


LINK

Har du tjänsten Bibliografisk service kan du med hjälp av LINK handla medier enkelt och snabbt från BTJ. Du får den köpta bibliografiska posten direkt in i ditt lokala system. Biblioteken lämnar beställningsinformation med hjälp av BTJ-häftet. Tillbaka får biblioteken en fil som innehåller bibliografiska poster över de beställda titlarna.

Att tänka på om ditt bibliotek går ut ur Bibliografisk service!
Läs mer


«Logga in

Vill du veta mer om Bibliografisk service?

img_phone
046-180 180

img_email
btjbc@btj.se

BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy