Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Skolbibliotekets möjligheter. Från förskola till gymnasium

Skolbibliotekets_mojligheter
I den bästa av världar är skolbiblioteket för lärare och bibliotekarier ett naturligt kunskapscentrum för gemensam pedagogisk planering, för rektorn en resurs i skolans utvecklingsarbete och för eleven en plats där man kan öva och utveckla sin inlevelseförmåga och förmåga att ställa frågor, söka och ...få svar. I den nya skollagen fastställs att alla elever skall ha tillgång till skolbibliotek och många av de projekt som drivits under 2000-talet för att stödja och utveckla skolbibliotekets pedagogiska roll har fått förnyad aktualitet i dagens skolpolitik. I Skolbibliotekets möjligheter redogörs för projekt som visar hur biblioteket kan bidra till att skapa starka och kreativa lärmiljöer och bli den pedagogiska resurs det bör vara. Boken kan fungera som inspirationskälla för bibliotekarier och lärare som vill utveckla och fördjupa ett biblioteksbaserat arbetsätt på sin skola och ett stöd för skolledare och skolpolitiker som söker argument och goda exempel för att flytta fram skolbibliotekets positioner.

Bokens författare Helle Barrett, Bibi Eriksson, Maria Gunnarsson Contassot, Mona Lansfjord och Ulla Wiklund har, utifrån skilda utgångspunkter, lång erfarenhet av att arbeta med skolbiblioteksfrågor.

Köp Skolbibliotekets möjligheter på btj.se »

Ladda ner omslagsbilden »

Inköpsinformation

Biblioteksutrustat förlagsband
Pris exkl. moms 260 kr

Biblioteksutrustat och plastad
Pris exkl. moms 275 kr

Outrustat förlagsband
Pris exkl. moms 245 kr (inkl. moms 260 kr) 

ISBN 978-91-70186868

Läs bokens innehållsförteckning »Logga in
Köp BTJ Förlags titlar i BTJ:s butik
Till Butiken »
Handla som privatperson
I stället för BTJ.se kan du alltid använda formuläret nedan.
Köp BTJ Förlags titlar »
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy