Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Där människor och tankar möts. Bibliotek som folkbildning.

Där människor och tankar mötsRed. Ingrid Atlestam och Ulla Forsén.

Folkbibliotekens rötter är intimt sammanflätade med folkbildningens och båda har spelat en stor roll för demokratins framväxt och byggandet av folkhemmet. Idag, när delar av välfärdssamhället rivs och klyftorna ökar, måste biblioteken, liksom folkbildningen, förtydliga sitt uppdrag och bevisa sin nödvändighet i en snålare och mer konfliktfylld verklighet.

Bokens redaktörer, som även bidrar med egna texter, har bett olika skribenter, några verksamma i biblioteksvärlden, andra kända för sitt kultur- och samhällsengagemang, formulera vad det kan betyda för bibliotekens uppdrag och identitet om de återknyter till folkbildningens och folkbibliotekens gemensamma ursprung. Författarna har tolkat uppdraget helt fritt, vilket gett en stor spännvidd mellan det konkret biblioteksnära och det mer teoretiska och allmänpolitiska, och boken har blivit en stimulerande, utmanande och tankeväckande antologi som förhoppningsvis kan initiera en diskussion om folkbibliotekens folkbildande roll.

Köp Där människor och tankar möts på BTJ.se

Inköpsinformation

Biblioteksutrustat förlagsband (Best. nr. 10202001)
Pris exkl. moms 264 kr

Plastat och biblioteksutrustat förlagsband (Best. nr. 10202002)
Pris exkl. moms 279 kr

Outrustat förlagsband (Best. nr. 10202003)
Pris exkl. moms 249 kr (264 kr inkl. moms)

Läs bokens innehållsförteckning »


Logga in
Köp BTJ Förlags titlar i BTJ:s butik
Till Butiken »
Handla som privatperson
I stället för BTJ.se kan du alltid använda formuläret nedan.
Köp BTJ Förlags titlar »
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy