Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Upphandlingar

Vi lämnar anbud i de upphandlingar där våra produkter och tjänster ingår!

Vi vill medverka till att göra upphandlingsprocessen så bra och smidig som möjligt och deltar därför gärna i diskussioner med upphandlande enheter i ett tidigt skede.

Vår kontaktperson när det gäller upphandlingsfrågor är:

Ola Randerz
ola.randerz@btj.seLogga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se