Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Att lyfta blicken och bryta mönster!

Att lyfta blicken och bryta mönster!Metod för biblioteksutveckling

Artiklarna i den här boken handlar bland annat om förändringsarbetets dynamik, om reflekterande skrivande och hur man som forskande praktiker kan utveckla sitt arbete.

I den senare delen av boken beskrivs hur dessa tankar och metoder använts i utvecklingsprojektet Ett bibliotek för alla, där ett trettiotal bibliotek från sex mellansvenska län deltagit (DUWCAT-länen). Arbetet har letts av konsulenter vid läns- och regionbiblioteken i länen. Deltagarna har prövat att arbeta reflekterande och undersökande i sina närstudier, som alla handlat om någon del av den uppsökande verksamheten.

Läns- och regionbiblioteken ville genom projektet starta en diskussion om mål och innehåll i folkbibliotekens verksamhet gentemot personer med behov av anpassade medier och tjänster och bidra till ett mer långsiktigt och strategiskt medvetet arbete. Ett övergripande syfte har varit att arbeta för att nå fram till ett bibliotek tillgängligt för alla.

Inköpsinformation

Biblioteksutrustat förlagsband (best. nr. 06220001)
Pris exkl. moms 290 kr

Outrustat förlagsband (best. nr. 06220002)
Pris exkl. moms 275 kr (inkl. moms 291 kr)

ISBN 978-91-7018-537-0

Läs bokens innehållsförteckning »


Logga in
Köp BTJ Förlags titlar i BTJ:s butik
Till Butiken »
Handla som privatperson
I stället för BTJ.se kan du alltid använda formuläret nedan.
Köp BTJ Förlags titlar »
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy