Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Läslust och lättläst

Läslust och lättlästAtt förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten
Den här boken vänder sig främst till pedagoger för skolår 4–9 och de praktiskt inriktade gymnasieprogrammen.

För att poängtera vikten av tidigt språkarbete inleds boken med två kapitel som visar de yngre barnens läsutveckling och hur man förebygger läs- och skrivsvårigheter under de första åren.

Boken ger svar på hur man hjälper elever att hitta sin läslust, vilken lektyr som flickor efterfrågar och vilka böcker som går hem hos pojkar. En modell för läs- och skrivprocessarbete utifrån ungdomsromaner presenteras. Läraren uppmanas att ge högläsningen en framskjuten roll i undervisningen och att stimulera eleverna till reflekterande läsning. Här ges även konkreta exempel på litteraturarbete i svenska som andraspråk. Ny forskning om läs- och skrivsvårigheter redovisas, och författarna beskriver olika läs- och skrivproblem samt föreslår åtgärder.

Boken har tio författare, Birgitta Ahlén, Lars Burstedt, Viveca Carleson, Eva Fylking, Anne-Marie Körling, Torbjörn Lundgren, Annika Löthagen, Elisabeth Nilsson, Inger Norberg och Gudrun Wessnert, som alla är fast förankrade i den pedagogiska praktiken.

Boken ingår i Svenska barnboksinstitutets skriftserie.

Inköpsinformation

Best. nr. 03220005

Pris exkl. moms 240 kr
Pris inkl. moms 254 kr

ISBN 978-91-7018-499-4

Läs bokens innehållsförteckning »


Logga in
Om konsten att bevara läslusten
Intervju med Inger Norberg. Läs intervjun »
Köp BTJ Förlags titlar i BTJ:s butik
Till Butiken »
Handla som privatperson
I stället för BTJ.se kan du alltid använda formuläret nedan.
Köp BTJ Förlags titlar »
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy