Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Bibliografisk service i Nationell katalog

FAQ
Blir BTJ:s katalogposter fritt tillgängliga?
Ja, samtliga nya poster som BTJ skapar/kompletterar i Libris är fritt tillgängliga enligt KB:s valda licensmodell.

Kommer titelbladskatalogisering att finnas kvar?
Ja. Titelbladskatalogisering är en mycket uppskattad del av Bibliografisk service och BTJ kommer fortsätta att erbjuda de svenska folkbiblioteken möjlighet att skicka in material som de önskar få katalogiserat till BTJ.

Mitt bibliotek har Bibliografisk service idag. Behöver vi skriva ett nytt avtal?
Ja, i samband med att vi transformerar Bibliografisk service kommer nya avtal att behöva skrivas på för att biblioteket skall kunna använda sig av Bibliografisk service i Nationell katalog. Nya avtal kommer att erbjudas samtliga svenska folkbibliotek under 2018.

Mitt bibliotek har Bibliografisk service idag. Blir vi automatiskt ett Librisbibliotek också 2019?
Nej. Innan poster kan levereras via Libris nationella flöde kommer du att behöva skriva en överenskommelse med KB om att bli ett Librisregistrerande bibliotek. Senast den 31 september behöver du ha tagit kontakt med Kungl. biblioteket. Anslutningsprocessen sker i dialog med KB och kommer att vara speciellt anpassad för dig som är Bibliografisk-service kund. För mer information om hur du går till väga, ber vi dig skicka en intresseanmälan till KB om att bli Librisregistrerande: Intresseanmälan

Finns det en överenskommelse mellan BTJ och KB gällande Bibliografisk service i Nationell katalog?
Ja. BTJ och KB har en kontinuerlig dialog och en samsyn kring formerna för Bibliografisk service i Nationell katalog. Bibliotek som tecknar avtal på tjänsten Bibliografisk service i Nationell katalog ska även ingå överenskommelse med KB om att bli Librisregistrerande bibliotek. Biblioteket överlåter sitt uppdrag gällande registrering i Libris till BTJ genom det nya avtalet för Bibliografisk service i Nationell katalog.

Vad händer med BURK-sök?
BURK-sök kommer att finnas kvar som söktjänst. Bibliografisk service i Nationell katalog ingår ett användarkonto på BURK-sök. Du får alltså automatiskt tillgång till ytterligare en tjänst! För dig som inte vill abonnera på Bibliografisk service i Nationell katalog, kommer vi att erbjuda nya avtal för BURK-sök inför 2019.

Mitt bibliotek har Bibliografisk service idag, och vi är inte intresserade av att bli ett Librisbibliotek. Kan vi välja att ha kvar Bibliografisk service utan att få posterna via Libris?
Nej, samtliga kunder får sina poster levererade via Libris fr.o.m. 1 januari 2019. BTJ skapar/kompletterar katalogposter i Libris som levereras via Libris förvärvsrutin till din lokala katalog.
För att du ska få en tjänst som motsvarar folkbibliotekens bibliografiska behov kommer posterna precis som idag att innehålla folkbiblioteksspecifika mervärden som skönlitterära ämnesord, innehållsbeskrivningar, SAB-klassifikation m.m. Du har även möjlighet att få hyllsignum enligt BTJ:s hyll- och ryggsignaturer för SAB.

Kan mitt bibliotek behålla folkbiblioteksspecifik praxis- som t.ex. förkortad katalogisering?
Ja. Många av Libris bibliografiska standarder och praxis är anpassade efter forskningsbibliotek. Den folkbiblioteksspecifika praxisen förkortad katalogisering används därför inte i Libris. Det saknas även stöd för årgångsposter för periodika samt länkning av fortsättningsverk.
BTJ vill fortsätta att uppfylla folkbibliotekens bibliografiska behov och kommer därför att erbjuda möjligheten att få poster med folkbiblioteksspecifik praxis levererade till kundens lokala katalog från BTJ:s databas BURK.

Vilka bibliografiska ändringar sker inför övergång till Libris?
När BTJ utför katalogisering i Libris åt sina kunder sker katalogisering enligt KB:s regler och föreskrifter. För att det ska bli så smidigt som möjligt för våra kunder att få poster från Libris görs förändringar av nedanstående standarder och praxis i BURK under 2018. Vissa rättningar görs retroaktivt vilket kommer att innebära fysisk förflyttning av titlar i biblioteket p.g.a. förändrat huvuduppslag.

  • Byte av romaniseringsschema för språken kurdiska, ryska samt andra språk med kyrillisk skrift 
  • Praxis för val av vedertagen namnform förändras – största förändringen blir för isländska och ryska namn samt personer som gör namnbyten 
  • Byte av ämnesordssystem till Svenska ämnesord (från nuvarande BTJ:s skönlitterära ämnesord) 
  • Övergång till RDA 
  • Automatgenerering av Dewey

Mitt bibliotek har idag Book-it och formatet BTJMARC1. Poster från Libris levereras i MARC21. Behöver vi göra en konvertering till MARC21?
Ni kan i dagsläget ta emot poster med MARC21 från Libris, även om ni har BTJMARC1. Vi rekommenderar dock att ni tar kontakt med Axiell som kan ge en mer exakt information om eventuella begränsningar i den lösning de erbjuder och de format de supporterar.


Har du ytterligare frågor kring Bibliografisk service
i Nationell katalog som inte besvaras ovan?

Kontakta:

Emma Tennevall   046–180 174    emma.tennevall@btj.se

 

 Logga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se