Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut


Även en vision behöver en fungerande vardag

Sveriges bibliotek förtjänar en samlad nationell katalog av hög kvalitet. Uppdaterad, med försörjning av poster på mångspråk och med fritt tillgänglig metadata som grund för att skapa nya digitala bibliotekstjänster. Nu tar BTJ ett stort språng närmare denna vision tillsammans med KB, medieleverantörer och våra kunder. Med start 2019 kommer vår tjänst Bibliografisk service att bli till Bibliografisk service i Nationell katalog och levereras via Libris nationella flöde – och därmed göra det BTJ skapades för att göra: serva och växa tillsammans med Sveriges bibliotek.


BIBLIOGRAFISK SERVICE I NATIONELL KATALOG
– samma tjänst i annan databas

Tjänsten Bibliografisk service kommer med start 2019 att levereras via Libris nationella flöde.*

Precis som med dagens Bibliografisk service kommer BTJ att berika dina katalogposter i Libris med mervärden anpassade efter folkbibliotekens bibliografiska behov: innehållsbeskrivningar, skönlitterära ämnesord och information om fortsättningsarbeten. Vi möter även folkbibliotekens behov av katalogposter på samtliga språk och medietyper.

Folkbiblioteksspecifik praxis som i dagsläget ej används i Libris – som förkortad katalogisering – kan levereras via BTJs databas BURK.


BIBLIOGRAFISK SERVICE I NATIONELL KATALOG
– mer än bara katalogposter

Katalogposter skapas av BTJ i Libris med utgångspunkt bl.a. i kundernas mediebeställningar. Genom samarbete med andra leverantörer på marknaden kommer tjänsten att fungera likadant oberoende av vilken medieleverantör du som kund har.

BTJ registrerar även bestånd samt hyllsignum enligt kundens val i Libris, och katalogposten exporteras till bibliotekets lokala system. Poster direkt vid beställning underlättar vid reservationer och garanterar tidig och korrekt utrustningsinformation.

Utbyte av utrustningsinformation och katalogiseringsunderlag sker i högre utsträckning mellan leverantörer vilket minskar arbetet med titelblad och annat manuellt arbete med katalogen.


BIBLIOGRAFISK SERVICE I NATIONELL KATALOG
– en smidig övergång till Libris

Posterna i Libris kommer att levereras enligt KB:s regler och föreskrifter. För att övergången ska bli så smidig som möjlig för Bibliografisk service-kunder innefattar tjänsten därför även regelanpassning i kundens katalog till Libris standarder och regelverk. Standarder som förändras är bland annat romanisering, ämnesordssystem och praxis för val av namnform.

Vidareutveckling och anpassning av tjänsten sker löpande. Förutom anpassning av regelverk och standarder i katalogen innefattar utvecklingen även nya funktioner. Sedan hösten 2017 berikas posterna med maskingenererad DDKkod. Vi har även skapat ett nytt flöde som innebär att många poster görs direkt vid mediebeställning – oavsett medieleverantör. Detta innebär en korrektare utrustning av nya medier och en snabbare tillgänglighet för låntagarna.


FÖR DIG SOM HAR BIBLIOGRAFISK SERVICE

Som Bibliografisk service kund kommer du att kunna behålla samma snabba och kvalitativa postförsörjning och katalogunderhåll som du har idag – skillnaden är att dina katalogposter fr.o.m. 2019 är synliga i Libris* och att du bidrar till att skapa en gemensam nationell katalog. Läs mer här

FÖR DIG SOM ÄR LIBRISBIBLIOTEK
Om du är ett Librisregistrerande folkbibliotek idag och vill ha hjälp med att utföra ditt katalogiseringsuppdrag så är Bibliografisk service i Nationell katalog en smidig och effektiv lösning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt bibliotek på bästa sätt. Läs mer här

 *Förutsätter att biblioteket ingår överenskommelse med KB om att registrera i Libris


Bibliografisk service i Nationell katalog – i korthet:

  • Komplett katalogservice för hela din kommun – en insats för Sveriges bibliotekskataloger
  • Tidiga katalogposter för alla språk och medietyper
  • Smidig övergång/fortsatt deltagande i den nationella katalogen Libris
  • Bibehållen folkbiblioteksanpassad bibliografisk praxis
  • Folkbiblioteksanpassade mervärden – även på andra språk och medietyper
  • Tidig och korrekt utrustningsinformation
  • Fritt tillgänglig information
  • Minskat arbete med titelbladsunderlag
  • Mer tid till att utveckla bibliotekets förmedlande roll

MER INFORMATION, KONTAKTA
Emma Tennevall  •  046–180 174    emma.tennevall@btj.se
Ola Randerz  •  046–180 123  •  ola.randerz@btj.se

Ladda ner informationen i .pdf-format

 

 Logga in

Har du några frågor?

Kontakta:

Emma Tennevall

img_phone 046-180 174
img_email emma.tennevall@btj.se

BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy