Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

start_BS_natkat

I över 80 år har BTJ varit en samarbetspartner för folkbiblioteken och erbjudit en katalogtjänst som är specialanpassad till svenska folkbibliotek.

Parallellt med att BTJ underhåller folkbibliotekens kataloger pågår en utveckling inom den svenska folkbibliotekssektorn mot Libris som nationell katalog.

På BTJ vill vi aktivt bidra till att snabbare uppfylla visionerna med en nationell katalog och samtidigt fortsätta att erbjuda en tjänst som uppfyller folkbibliotekens bibliografiska behov.

I samråd med KB, medieleverantörer och kunder genomgår Bibliografisk service en utveckling som möjliggör för folkbiblioteken att både vara BS-kund och delta i den nationella katalogen Libris.


BIBLIOGRAFISK SERVICE I NATIONELL KATALOG
– samma tjänst i annan databas

Tjänsten Bibliografisk service kommer med start 2019 att levereras via Libris nationella flöde.*

Precis som med dagens Bibliografisk service kommer BTJ att berika dina katalogposter i Libris med mervärden anpassade efter folkbibliotekens bibliografiska behov: innehållsbeskrivningar, skönlitterära ämnesord och information om fortsättningsarbeten. Vi möter även folkbibliotekens behov av katalogposter på samtliga språk och medietyper.

Folkbiblioteksspecifik praxis som i dagsläget ej används i Libris – som förkortad katalogisering – kan levereras via BTJs databas BURK.


BIBLIOGRAFISK SERVICE I NATIONELL KATALOG
– mer än bara katalogposter

Katalogposter skapas av BTJ i Libris direkt när biblioteket gör en mediebeställning hos sin medieleverantör. Genom samarbete med andra leverantörer på marknaden kommer tjänsten att fungera likadant oberoende av vilken medieleverantör du som kund har.

BTJ registrerar även bestånd samt hyllsignum enligt kundens val i Libris, och katalogposten exporteras till bibliotekets lokala system. Poster direkt vid beställning underlättar vid reservationer och garanterar tidig och korrekt utrustningsinformation.

Utbyte av utrustningsinformation och katalogiseringsunderlag sker mellan leverantörer vilket minskar arbetet med titelblad och annat manuellt arbete med katalogen.


BIBLIOGRAFISK SERVICE I NATIONELL KATALOG
– en smidig övergång till Libris

Posterna i Libris kommer att levereras enligt KBs regler och föreskrifter. För att övergången ska bli så smidig som möjlig för Bibliografisk service-kunder innefattar tjänsten därför även regelanpassning i kundens katalog till Libris standarder och regelverk. Standarder som förändras är bland annat romanisering, ämnesordssystem och praxis för val av namnform.

Vidareutveckling och anpassning av tjänsten sker löpande under 2017-2018. Förutom anpassning av regelverk och standarder i katalogen innefattar utvecklingen även nya funktioner. Redan under hösten 2017 tillkommer maskingenererad DDK samt ett nytt flöde som innebär poster direkt vid mediebeställning – oavsett medieleverantör.


FÖR DIG SOM HAR BIBLIOGRAFISK SERVICE
Som Bibliografisk service kund kommer du att kunna behålla samma snabba och kvalitativa postförsörjning och katalogunderhåll som du har idag – skillnaden är att dina katalogposter fr.o.m. 2019 är Librisposter och att du kan vara en del av Librissamarbetet.*
FÖR DIG SOM ÄR LIBRISBIBLIOTEK
Om du är ett Librisregistrerande folkbibliotek idag och vill ha hjälp med att utföra ditt katalogiseringsuppdrag så är Bibliografisk service i Nationell katalog en smidig och effektiv lösning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt bibliotek på bästa sätt.

 *Förutsätter att biblioteket ingår överenskommelse med KB om att registrera i Libris


Bibliografisk service i Nationell katalog – i korthet:

  • Komplett katalogservice för hela din kommun – en insats för Sveriges bibliotekskataloger
  • Tidiga katalogposter för alla språk och medietyper
  • Smidig övergång/fortsatt deltagande i den nationella katalogen Libris
  • Bibehållen folkbiblioteksanpassad bibliografisk praxis
  • Folkbiblioteksanpassade mervärden – även på andra språk och medietyper
  • Tidig och korrekt utrustningsinformation
  • Fritt tillgänglig information
  • Minskat arbete med titelbladsunderlag
  • Mer tid till att utveckla bibliotekets förmedlande roll

MER INFORMATION, KONTAKTA
Emma Tennevall  •  046–180 174    emma.tennevall@btj.se
Ola Randerz  •  046–180 123  •  ola.randerz@btj.se

Ladda ner informationen i .pdf-format

 

 Logga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se