Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

BTJ Information

2016-06-27
BTJ flyttar sitt lager till FörlagsSystem i Falun

Vi har gjort många insatser, stora som små, för att förbättra våra leveranstider av media. En av de större var att vi den första februari 2016 överlät vi vår produktionsenhet i Farsta till Förlagssystem AB. I Farsta har det under många år tryckts, bundits och plastats böcker som därefter levererats till svenska bibliotek. Förlagssystem har lång erfarenhet från tryckeri- och logistikbranschen, och har redan lyckats förbättra våra leveranstider till viss del. Men vi är inte nöjda än!

I augusti flyttar Förlagssystem AB nuvarande produktion i Farsta till sin anläggning i Falun. Efter flytten skapas de rätta förutsättningarna för att korta leveranstiderna, men det innebär samtidigt en tillfällig nedgång i leveranskapaciteten.

Flytten påbörjas under vecka 34, i slutet av augusti. Vi beräknar att kunna leverera med full kapacitet från och med september, i vecka 37.



2016-02-01
BTJ överlåter sin produktions- och distributionsenhet i Farsta till Förlagssystem AB.
Övertagande gäller från 2016-02-01.

Varför genomför vi förändringen?
Våra leveranstider har inte motsvarat vare sig era, eller våra egna förväntningar. Med stor respekt för er verksamhet har vi nu en lösning. Förlagssystem skapar en distributionskedja med fokus på snabba och pålitliga leveranser av medier till er. Vår ambition är att ni ska kunna bortse från frågan med sena leveranser i framtiden. Med BTJ som partner ska det fungera.

Överlåtelsen till Förlagssystem ger BTJ möjlighet att renodla vår verksamhet och fokusera på vår kärnkompetens – tjänster som förenklar och skapar utökade resurser för våra bibliotek, så att ni i er verksamhet ges mer tid för låntagare och läsfrämjande insatser.

Hur påverkas du som kund?
Inga kontaktytor med BTJ är förändrade. Du fortsätter att kontakta oss i allt som rör dina beställningar och leveranser. Tillsammans med Förlagssystem görs nu en översyn av processer där syftet är åtgärder som leder till att ni får era beställningar i tid. Arbetet kommer att ta tid, men under våren räknar vi med att du kommer att märka av förbättringarna.

Förändringen är igång. Under tiden som förändringsprocessen pågår kommer vi att rapportera till er om hur det går genom att löpande skicka ut information om vilka förbättringar som genomförs med fokus på leveranstider och kvalitet.

Vill du läsa vårt pressmeddelande, så finns det här
 


« Tillbaka



Logga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy