Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

start_forlag

BTJ Förlag startade sin utgivning redan på 1950-talet. Idag ger vi ut aktuella böcker och foldrar om läsning, litteratur och biblioteksverksamhet. Vi vänder oss till bibliotekarier, lärare och litteraturförmedlare, till läsare, låntagare och studenter. Vår utgivning består av idé- och metodböcker, litteraturförteckningar, boktips och författarporträtt som gör det lättare att hitta rätt bok vid rätt tillfälle. Vi arbetar för att stödja och stimulera den läsande och lärande processen i samhället.


BTJ Förlag släpper bok av
Sveriges Läsambassadör
Anne-Marie Körling

Den som inte kan läsa omsluts ofta med tystnad. Sveriges Läsambassadör Anne-Marie Körling är aktuell med boken:
Ovan trädtopparna. Berättelser om att lära sig läsa och att fortsätta läsa. Ett fyrtiotal personer mellan 2 och 93 år berättar om hur de lärde sig läsa och vad deras läsning har betytt för dem – men boken handlar också om att inte kunna läsa.

Läs hela pressmeddelandet

Beställ abonnemang på BTJ Förlags utgivning »

Privatpersoner kan köpa böckerna genom bokhandeln eller beställa dem här ».

Senast utgivna titlar:

Kamp och kärlek
Omslag »
Ovan trädtopparna
Omslag »
Läsa, läka, leva!
Omslag »
Kärlek, passion och begär
Omslag »
Vad kommer sen? 2015
Omslag »

Mord i ordning 2015
Omslag »


« TillbakaLogga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se