Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

start_forlag

BTJ Förlag arbetar aktivt för att stödja och skildra utvecklingen inom den svenska biblioteksvärlden. Vår utgivning vänder sig till bland annat bibliotekarier, lärare och läsare och består av idé- och metodböcker, litteraturförteckningar, boktips, författarporträtt och böcker om biblioteksutveckling. Vi vill med vår utgivning även stödja och stimulera den läsande och lärande processen i samhället. Våra hjälpmedel gör det lättare att hitta rätt bok vid rätt tillfälle.

– bli först med att få det senaste från BTJ Förlag!

Senast utgivna titlar:

Fokusbiblioteket

Hur bygger man en skolbiblioteksverksamhet som vilar på långsiktighet, likvärdighet och hög kvalitet?

Vad krävs för att skol-biblioteksverksamheten ska bli framgångsrik och aktivt bidra till elevers måluppfyllelse?

Omslag »

Beställ boken i Butiken »

Vad_kommer_sen_2016
Omslag »

Omslag »
Fortsattning_foljer_2016
Omslag »
Bokhunden - och en och annan läshund
Omslag »
Tänk först - dela sen
Omslag »
Kamp och kärlek
Omslag »
Ovan trädtopparna
Omslag »
Läsa, läka, leva!
Omslag »
Kärlek, passion och begär
Omslag »


« TillbakaLogga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se