Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

start_forlag

BTJ Förlag startade sin utgivning redan på 1950-talet. Idag ger vi ut aktuella böcker och foldrar om läsning, litteratur och biblioteksverksamhet. Vi vänder oss till bibliotekarier, lärare och litteraturförmedlare, till läsare, låntagare och studenter. Vår utgivning består av idé- och metodböcker, litteraturförteckningar, boktips och författarporträtt som gör det lättare att hitta rätt bok vid rätt tillfälle. Vi arbetar för att stödja och stimulera den läsande och lärande processen i samhället.

Fokusbiblioteket

Hur bygger man en skolbiblioteksverksamhet som vilar på långsiktighet, likvärdighet och hög kvalitet?

Vad krävs för att skol-biblioteksverksamheten ska bli framgångsrik och aktivt bidra till elevers måluppfyllelse?

Omslag »

Beställ boken i Butiken »

Senast utgivna titlar:

Bokhunden - och en och annan läshund
Omslag »
Tänk först - dela sen
Omslag »
Kamp och kärlek
Omslag »
Ovan trädtopparna
Omslag »
Läsa, läka, leva!
Omslag »
Kärlek, passion och begär
Omslag »


« TillbakaLogga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se