Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Bibliografisk service och en nationell katalog

BTJ vill fortsätta att vara en naturlig partner för de svenska folkbiblioteken. Därför tar vi nu ett första steg i arbetet mot en nationell katalog, med öppen och delbar information.

Som nära samarbetspartner till biblioteken så är en öppen dialog med dem väldigt viktigt för oss, för att vara säkra på att vårt utbud lever upp till de höga krav som ställs, både av bibliotekens personal och av deras besökare.
Under 2014 genomförde vi en kundundersökning, där flera svaranden på biblioteken uttryckte en önskan om att BTJ skulle driva frågan om en nationell katalog.

Strax därefter återupptog BTJ därför samtalen med KB, som följdes av återkommande möten och workshoppar fram till våren 2015. Under tiden förde BTJ samtal och diskussioner med representanter för Uppsala stadsbibliotek, Helsingborgs stadsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Sollentuna stadsbibliotek, Eskilstuna stadsbibliotek och Örebro stadsbibliotek.

Vi har lyssnat på våra kunders önskemål om en nationell katalog, och diskussionerna som förts sedan våren 2014 resulterar nu i ett nytt erbjudande gällande Bibliografisk service. Inför 2016 genomför vi nu två större förändringar i tjänsten, men priset förblir oförändrat:

  1. För bibliotek som abonnerar på tjänsten Bibliografisk service nivå 3 så förblir katalogposterna fria för internt bruk i bibliotekens lokala katalog.
    De bibliotek som även skriver på aktuellt tilläggsavtal, får möjlighet att använda posterna externt eller för de ändamål som önskas, efter en 3-månaders fördröjning. Detta omfattar samtliga nya poster som förvärvas efter 2016-01-01.
  2. Avtalstiden för tilläggsavtalet blir 3 år. Abonnenter av tjänsten bibliografisk service får fria poster, och i gengäld behöver BTJ en längre avtalstid än tidigare.

Det aktuella tilläggsavtalet måste skrivas under och skickas tillbaka till BTJ.

Avtalet skickas ut den 15 september och från det datumet kommer du även att kunna ladda ner det här. I annat fall gäller ordinarie avtalsvillkor, om inget annat meddelas BTJ.

Samtidigt som vi genomför ovanstående förändringar, så gör vi en insats för att tydligare definiera tjänsten Bibliografisk service – vad är det biblioteken betalar för?
För att tjänsten ska fortsätta tillgodose användarnas behov, så initierar vi också ett utvecklingsråd, där tät kontakt med biblioteken sörjer för att tjänsten håller sig relevant och ajour.

Om du har frågor som rör tjänsten Bibliografisk service och hur den påverkar ditt biblioteks verksamhet, eller om du vill ställa frågor om tilläggsavtalet, så hör av dig till någon av nedanstående:

Sandra Grudemo, avtalsansvarig på BTJ
046-180 124
sandra.grudemo@btj.se

Johanna Thulesius, sälj- och marknadschef på BTJ
046-180 165
johanna.thulesius@btj.se


Vanliga frågor och svar

Hur påverkas priset efter den här förändringen?
Inte alls. Både priset och prismodellen ser ut som tidigare.

Hur påverkas de poster som skapats före 2016-01-01?
Om du importerar posten efter 2016-01-01, så kan posten tillgängliggöras på så sätt som önskas, efter att fördröjningen på tre månader löpt ut.

När blir en katalogpost fri att använda externt, i exempelvis en nationell infrastruktur?
Tre månader efter att en katalogpost kopplats till det lokala biblioteksbeståndet.

Vilka poster omfattas?
Alla som importeras efter 2016-01-01, oavsett när de är skapade från början.

Varför är avtalstiden för tilläggsavtalet på tre år obligatorisk?
En längre avtalstid är nödvändig för BTJ för att kunna nå en långsiktighet, framförallt när det gäller utvecklingen av tjänsten, men också avtalsmässigt och ekonomiskt.

Svenska biblioteksröster om BTJ:s Bibliografiska service

”Bibliografisk service är verkligen en kvalificerad tjänst, som kräver specialistkompetens och att man arbetar med katalogen kontinuerligt hela tiden. Det utrymmet finns inte hos biblioteken, men är väl uppbyggt på BTJ.”

Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborg.

”Det här är det bästa förslaget hittills för att föra denna fråga framåt.”

Martin Hafström, tf områdeschef med ansvar för Stadsbiblioteket i Stockholm.

”Jag är positiv till BTJ:s nya modell och jag förväntar mig att KB bidrar till en lösning som gör att vi både kan bidra till den nationella katalogen, samtidigt som vi fortsätter att driva biblioteksverksamhet med fokus på våra användare.”

Johanna Hansson, bibliotekschef Uppsala.

« TillbakaLogga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se