Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Förändringar i den bibliografiska servicen

Från och med den 15 juni 2015 gör vi en förändring när det gäller BTJ:s utrustning av medier. För att kunna hålla en fortsatt hög kvalitet på informationen i våra katalogposter, är det nödvändigt för oss att ta betalt för den tid som vi investerar i arbetet med dem.

För de som abonnerar på bibliografisk service nivå 3, innebär det här inga förändringar

Däremot blir det en del förändringar för de som inte har bibliografisk service nivå 3.
Till dessa kunder kommer vi från och med den 15 juni inte att utrusta medier med information från BURK. Från det datumet blir informationen i BURK exklusiv för de som har bibliografisk service nivå 3.

Detta innebär också att i de fall som ett bibliotek inte har bibliografisk service nivå 3, så blir det möjligt att själv ange vilken information som mediet ska utrustas med när köpet görs i vår nätbutik eller digitala häfte. På så vis uppnås en överensstämmelse mellan katalogpost och märkningen av mediet.

Klicka för större bildFör att förbättra våra leveranstider gör vi samtidigt en förändring i våra utrustningsrutiner av medierna. Tidigare har det krävts en fullständig katalogpost till varje titel, för att kunna utrusta mediet med korrekt hyllsignum. Först då har mediet kunnat levereras. För att kunna leverera snabbare har vi valt att gå ifrån systemet med att katalogposten måste vara fullständig innan leverans. Det kan i vissa fall innebära att signumet är preliminärt.

(Klicka på bilden till höger för exempel) 


Vanliga frågor och svar

Varför ser jag inget fält att ange hyllsignum i för biblioteksband? 
För tillfället får du alltid biblioteksbandet utrustat med BURK-hyllsignum.

Vad händer om jag som inte har bibliografisk service inte fyller i ett hyllsignum vid beställning? 
Objektet (Artikeln!) kommer att levereras utan hyllsignum.

Kan jag som har bibliografisk service ändå fylla i ett eget hyllsignum eller hämta en Dewey-kod från Libris? 
Nej, i dagsläget är det inte möjligt.

Varför stämmer inte uppgifterna på etiketten överens med uppgifterna i posten?
Mediet är utrustat utifrån information i en ofullständig eller preliminär post. Posten uppdateras i efterhand utifrån objektet.

Varför är det fel BURK-nummer på etiketten?
Den vanligaste förklaringen är att det objekt som levererats visar sig vara en annan utgåva än det såg ut att vara vid beställning. Mediet är utrustat utifrån information i en preliminär post. Posten uppdateras i efterhand.

Hur ser jag att en post är preliminär?
I BURK-sök finns uppgiften ”(preliminär post)” längst ner i posten. I BURKs terminalgränssnitt har de preliminära posterna nivåkod P eller U i delfält I.

Hur ska vi veta när posten är klar?
I BURK-sök är uppgiften ”(preliminär post)” längst ner i posten borttagen.

Varför har inte den fullständiga BURK-posten kommit ännu?
Posten kompletteras efter leverans. Det kan dröja några dagar innan posten är klar trots att mediet levererats.

Måste vi själva göra något för att få en uppdaterad post?
Nej, posten uppdateras automatiskt när den blir färdigställd.

Ska man skicka ändringsanmälningar på preliminära poster?
Nej, bara om man uppmärksammar felaktigheter i hyllsignatur eller huvuduppslag. Hör i så fall av er till andringsanmalan@btj.se. Posterna görs fullständiga i samband med leverans och uppdateras därefter automatiskt i er katalog.

« TillbakaLogga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy