Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

Från och med årsskiftet kommer BTJ Väljer endast att finnas kvar i form av abonnemang på storstilsböcker. Detta då efterfrågan på övriga abonnemang, gradvis har sjunkit.

Hur påverkar detta mig?

Storstilsabonnemang
Abonnerar du idag på något av våra storstilsabonnemang, kommer påverkan att vara relativt liten. Abonnemangen struktureras om, och istället för två varianter (Stor/Liten), kommer det endast att finnas ett abonnemang: BTJ Storstil. Detta abonnemang innefattar då alla storstilsböcker som produceras av BTJ under året (ca 25 stycken under 2017). Abonnemangskostnaden för BTJ Storstil blir 495 kr under 2017. Alla kunder som under 2016 haft ett storstilsabonnemang inom BTJ Väljer, kommer automatiskt att flyttas över till BTJ Storstil.

Skola
För skolbibliotek, rekommenderar vi BTJ Skola – abonnemang. Vi hjälper då till att förenkla ert arbete med inköp till biblioteket, och vi följer även läroplanen i våra rekommendationer. Likt BTJ Väljer får ni alltså böcker utskickade till er fortlöpande under året, men BTJ Skola möter bättre era behov. Kontakta oss gärna på skolan@btj.se eller 046-180 180 för mer information.

Mångspråk
Vi ser att kunder som abonnerar på mångspråksurvalen inom BTJ Väljer – arabiska, nypersiska och somaliska – oftast tecknar sig för samtliga språk. Därför funderar vi på hur vi kan utforma ett erbjudande som omfattar fler språk i ett och samma urval. Vi tar gärna emot synpunkter på hur du skulle vilja att ett sådant urval såg ut, både sett till innehåll och form. Välkommen att höra av dig till btjvaljer@btj.se!

Alla abonnemang från BTJ Väljer (exklusive BTJ Storstil) avslutas från och med årsskiftet 2016/2017. Böcker som är beställda levereras och faktureras, men inga nya beställningar till abonnemangen görs. 


« TillbakaLogga in

För mer information kontakta:

img_phone
046-180 000

img_email
btjvaljer@btj.se

BTJ besöksadress: Scheelevägen 32 | Postadress: 221 82 Lund | 046-180 000 | info@btj.se