Tillbaka till BTJ.se
Skriv ut

E-boksposter från BTJ

Som en följd av Elibs nya modell för e-böcker har BTJ utvecklat en lösning som bygger på att vi, via Elibs server, får tillgång till information om nytillkomna samt gallrade titlar. Vi kommer att få tillgång till information om det urval som varje enskilt bibliotek har gjort hos Elib, och skillnaden från tidigare är att biblioteket nu enbart ska behöva göra sitt urval hos Elib. Detta urval styr sedan utskicket av katalogposter för de titlar biblioteken har valt. När en ny titel läggs upp i Elibs system läggs samtidigt en preliminär katalogpost upp i BURK. Inom några dagar kommer en katalogisatör att uppgradera posten till bibliografisk nivå och skicka ut den med Bibliografisk serviceorder till de bibliotek som har valt genom i sitt urval.

När det gäller gallring av titlar så finns det två typer av gallring/borttagning; den ena är när en titel har tagits bort av Elib, den andra är när ett bibliotek väljer bort en titel som tidigare funnits i deras urval. Båda fallen kommer att fångas upp genom vår tekniska lösning och vi kommer att kunna erbjuda våra kunder en gallringslista på de här titlarna via e-post. Efterhand som nya titlar tillkommer i Elibs utbud kommer vi att skicka ut poster som matchar det urval biblioteken har gjort hos Elib.

I Elibs nya modell kommer det inte längre att finnas en generell länk (URL) att lägga i katalogposten, och den lösning som gäller idag kommer alltså inte att fungera när Elib stänger ner sin nuvarande webbsida. Länkarna kommer istället att genereras dynamiskt baserat på varje biblioteks unika URL. BTJ kommer att generera länken i katalogposten baserat på varje biblioteks unika URL hos Elib. För de bibliotek som har Axiells eHUB eller CS Library kommer länken att vara inbakad i systemet.

Elibs besked till BTJ är att deras gamla modell kommer att stängas ner vid årsskiftet. Det är vår ambition att följa deras beslut. Vi kommer att fortsätta att katalogisera och skicka ut poster för samtliga titlar fram till årsskiftet, men därefter kommer utskicken av posterna att styras av respektive biblioteks urval hos Elib.

Vi vill därför uppmana er som inte redan anmält intresse att göra det så fort som möjligt så att vi kan planera övergångsprocessen i god tid innan Elib stänger ner sin gamla webbsida. För att anmäla intresse för övergång ber vi er att fylla anmälningsformuläret nedan. Observera att ni måste ha tillgång till ett service-ID från Elib samt tillgång till Elibs utbud enligt deras nya modell för att kunna påbörja övergången.

Har ni ytterligare frågor, är ni välkomna att kontakta Marita Blomberg på marita.blomberg@btj.se.

Anmälningsformulär »

FAQ om Elibs systembyte »Logga in
BTJ besöksadress: Scheelevägen 32  •  Postadress: 221 82 Lund    046-180 000  •  info@btj.se  •  Personuppgiftspolicy